İletişim

GENEL KURUL İLANI

 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

                                            KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

                                           GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

                                                            EDİRNE

 

 

            Birliğimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.01.2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 10.00’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda  yapılacaktır.

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci maddeleri hükümlerine göre 27.01.2019 tarihine rastlayan Pazar günü saat 10.00’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

            Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

                                                                                                    

              

                                                                                                 YÖNETİM  KURULU

                       

 

            GÜNDEM

 

            1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili, 

 

            2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

 

            3- 2017/2018 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının görüşülmesi incelenerek müzakeresi,

 

4- 2017/2018 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

 

5- 2017/2018 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tabloları ile faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi,

 

            6- 2018/2019 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

 

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma v.b. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

 

            9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

 

            10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

 

11- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi,

 

12- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,

 

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2018/2019 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

14- Kooperatiflerimizde 2018/2019 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

           

16- Genel kurulda seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 

            17- Tasnif Kurulunun teşkili.

 

            18- Belirlenen süre ve sayı dahilinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine asil ve yedek üyenin gizli oyla seçimi.

 

            19- Dilek ve temenniler, kapanış.