İletişim

İ L A N
S.S 836 SAYILI KOFÇAZ YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2017/2018 İşyılında Kofçaz merkezinde mübaya edilecek Buğday,Arpa,Yulaf, Çavdar,Triticale ve Ayçiçek v.s ile Kooperatifimizin deposuna gelen ve depodan çıkan her türlü levazım ve ihtiyaç maddelerinin (Fenni yem,Gübre,Yağ,Tohumluk,Zirai İlaç ve Market Malları v.s) indirme, istifleme, ürünlerin örtülerek muhafazası hammaliye işi ihalesinin şartname hükümlerine göre verilecek kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yapılacaktır.
Bu Nedenle;
1- Teklif sahiplerinin vereceği fiyat 1 yıl geçerli olacaktır.
2- Teklif sahiplerinin daha önce hammaliye işi yapmış olmaları ve bunu belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
3- Teklif sahipleri tekliflerini en geç 31.07.2017 tarih Pazartesi günü saat 12.00'e kadar vereceklerdir.
4- Geçici teminat 1.000,00.-TL olup,tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde işi alan müteahhit ile 1 yıllık sözleşme yapılacak ve 10.000,00.-TL nakit,banka teminat mektubu,hazine bonosu,devlet tahvili vb.'den birisi kesin teminat olarak alınacaktır.
5- Bu işe ait şartname kooperatifimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.
6- Tekliflerin değerlendirilmesi 31.07.2017 tarih Pazartesi saat 13.30'da kooperatifimiz hizmet binasında ihale komisyonumuzca yapılacaktır.
7- İhale 2886 sayılı devlet ihale kanununa bağlı değildir.Kooperatifimiz komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta iptal etmekte veya kısmen yapmaya yada dilediğine vermede serbesttir.
İlanen Duyrulur.