İletişim

                                                                 İLAN 

       S.S. 836 SAYILI KOFÇAZ YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

   Kooperatifimizin 2024/2025 işyılında Kofçaz merkez daimi alım merkezimizde mübayaa edeceği ürünler; Ayçiçeği, Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf ile Kooperatifimiz  deposuna gelen her türlü levazım ve ihtiyaç maddelerinin (F.Yem, Küspe, Kimyevi Gübre, Rafine Yağ, Margarin ,Tohumluk Ayçiçek, Tohumluk Hububat, Zirai İlaç, Market Malları, Kömür v.s.) Hamaliye işleri teklif toplanmak suretiyle yapılacaktır.

               

1-Teklif sahiplerinin vereceği teklifteki fiyat 1 yıl geçerlidir. 

2-Teklif sahiplerinin daha önce hammaliye işi yapmış olmaları ve bunu belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 

3-Teklif sahipleri tekliflerini en geç 29.07.2024 tarihi, saat 10:30’a kadar verecektir. 

4-Geçici teminat 3.000,00.-TL olup, tekliflerin değerlendirilmesi neticesi işi alan hammaliye mütaahhidi ile 1 yıllık sözleşme yapılacak ve 12.000,00.-TL tutarında nakit olarak kesin teminat alınacaktır. 

5-Bu işe ait şartname kooperatifimizden ücretsiz temin edilebilir. 

6-Tekliflerin değerlendirilmesi 29.07.2024 günü saat 11:00’de Kooperatifimiz ihale komisyonunca yapılacaktır. 

7-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı değildir. Kooperatif komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta yada dilediğine vermekte serbestir. 

İlanen duyurulur.